Το πρόγραμμά μας


home_patterns

Πρόγραμμα

Το ημερήσιο πρόγραμμα του σταθμού μας είναι κατάλληλα προσαρμοσμένο στην ηλικία και τις ανάγκες των παιδιών, αρκετά ευέλικτο ως προς το εκπαιδευτικό περιεχόμενο ώστε να καλύπτει τα ενδιαφέροντα τους.

Ενδεικτικά αναφέρονται κάποιες από τις δραστηριότητές μας όπως:

 • Ζωγραφική
 • Χειροτεχνία
 • Κατασκευές
 • Προανάγνωση
 • Προγραφή
 • Προμαθηματικές έννοιες
 • Ελεύθερο και βιωματικό παιχνίδι
 • Μουσικοκινητική
 • Κουκλοθέατρο
 • Θεατρικό παιχνίδι
 • Αγγλικά
 • Κηπουρική
 • Μελέτη φυσικού περιβάλλοντος
 • Διδακτικές επισκέψεις